Publikacja

Artykuły nadesłane w języku angielskim, które przejdą pomyślnie procedurę recenzji zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 10 stron.

Publikacja zostanie wydana po konferencji w wersji elektronicznej. Materiały pokonferencyjne zostaną wysłane do Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (Clarivate Analytics wcześniej Thomson Reuters ISI Index) dostępnego w bazie danych Web of Science.

Zgłoszeń artykułów należy dokonać przez system elektroniczny OJS.