Opłaty

Uczestnictwo on-line w konferencji jest bezpłatne. Opłata pobierana jest jedynie za publikację artykułu w czasopismach Instytutu Ekonomii i Finansów, na zasadach w nich przyjętych.