Patronat

Patronat Honorowy

JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Michał Zasada