Obszary tematyczne

 • Zmiany klimatu i ich uwarunkowania
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Rolnictwo a bioróżnorodność
 • Wyzwania rozwoju sektora rolno-żywnościowego
 • Efektywność środowiskowa w sektorze rolno-żywnościowym i na obszarach wiejskich
 • Gospodarowanie energią na obszarach wiejskich
 • Kierunki zmian użytkowania ziemi
 • Zrównoważone łańcuchy dostaw
 • Finansowanie Europejskiego Zielonego Ładu
 • Ekoschematy i inne instrumenty „zielonej architektury”
 • Możliwości realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu w warunkach konfliktu na Ukrainie