Obszary tematyczne

  • Rolnictwo i gospodarka żywnościowa wobec zmian klimatycznych i środowiskowych.
  • Kapitał ludzki i społeczny dla agrobiznesu i rozwoju obszarów wiejskich.
  • Konsekwencje wojny na Ukrainie i procesy integracji międzynarodowej.
  • Koncepcja SMART i rolnictwo 4.0 w rozwoju zrównoważonym.
  • Modele finansowania zielonej transformacji w sektorze rolno-żywnościowym i na obszarach wiejskich.
  • Rola kreatywności i cyfrowego uczenia się w zielonej transformacji agrobiznesu (sesja AgriMBA).