O konferencji

13 CZERWCA 2023, WARSZAWA

ON-LINE poprzez Microsoft Teams

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

z cyklu

„Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”

temat:

Przyszłość rolnictwa, systemów żywnościowych i obszarów wiejskich

Integralną częścią konferencji są

Warsztaty dla Młodych Naukowców

(ON-LINE poprzez Microsoft Teams)

organizowane przez

Instytut Ekonomii i Finansów
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie