Cele konferencji

Instytut Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie organizuje kolejną edycję Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”. Konferencja już po raz szósty stworzy platformę wymiany poglądów środowiska naukowego z praktykami, zarówno z kraju jak i z zagranicy, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół współczesnych potrzeb gospodarki rolno-żywnościowej i obszarów wiejskich. Tematem przewodnim VI edycji konferencji jest „Przyszłość rolnictwa, systemów żywnościowych i obszarów wiejskich”.