ESARE IV

 

24 MAJA 2021, WARSZAWA

ON-LINE poprzez MS TEAMS

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

z cyklu

„Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”

temat:

Kryzysy i ich implikacje dla sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich

oraz

Warsztaty dla Młodych Naukowców

organizowane przez

Instytut Ekonomii i Finansów
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

ULOTKA KONFERENCYJNA

PROGRAM KONFERENCJI