Publikacja

Home / Publikacja

Artykuły nadesłane w języku angielskim, które przejdą pomyślnie procedurę recenzji zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych konferencji „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”.

Publikacja zostanie wydana po konferencji w wersji elektronicznej. Materiały pokonferencyjne zostaną wysłane do Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (Clarivate Analytics wcześniej Thomson Reuters ISI Index) dostępnego w bazie danych Web of Science.

Zgłoszeń artykułów należy dokonać przez system elektroniczny OJS.