Obszary tematyczne

Home / O konferencji / Obszary tematyczne
  • Procesy adaptacyjne przedsiębiorstw agrobiznesu
  • Tendencje w przemianach w rolnictwie i gospodarce żywnościowej
  • Handel międzynarodowy i przepływy czynników produkcji
  • Polityka wobec rolnictwa i obszarów wiejskich
  • Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa, przemysłu spożywczego i obszarów wiejskich
  • Finanse i ubezpieczenia w gospodarce rolno-żywnościowej
  • Logistyka i łańcuchy dostaw
  • Rynek żywności oraz bezpieczeństwo żywnościowe
  • Bio-gospodarka i zmiany klimatyczne
  • Rozwój lokalny i regionalny