Cele konferencji

Home / O konferencji / Cele konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich” po raz czwarty stworzy platformę wymiany poglądów środowiska naukowego z praktykami, zarówno z kraju jak i zagranicy, których zainteresowania badawcze koncentrują się wokół współczesnych potrzeb gospodarki. Tematem przewodnim czwartej edycji konferencji jest podjęcie dyskusji nad konsekwencjami szeroko rozumianych kryzysów dla sektora rolno-żywnościowego oraz obszarów wiejskich.

Dodatkowo jeden z paneli konferencji będzie poświęcony dyskusji młodych naukowców. Panel ten będzie kontynuacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie młodych naukowców”, która jest organizowana cyklicznie już od 2014 roku.